Velkommen til

ivaretattlogo-new
Denne undersøkelsen er for deg som er over 18 år, og som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester. Det er frivillig å delta.

Både nærmeste pårørende og andre pårørende kan svare. Du er i denne sammenheng pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for, og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Den du er pårørende til, blir undersøkelsen omtalt som "tjenestemottaker".

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene, slik at kommunene kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende. I tillegg vil resultater fra undersøkelsen kunne benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på dette.

De som kan hente ut resultater fra undersøkelse, har kun tilgang til anonyme data. Det er ikke er mulig å finne ut hva akkurat du har svart. Dersom du har noe du ønsker å snakke med tjenesten om, må du derfor kontakte ansatte direkte.

Dine svar sendes ikke inn før du godkjenner dette på siste side av undersøkelsen. Du har mulighet til å trekke ditt samtykke innen én uke etter at du har svart. Les mer om undersøkelsen, ditt personvern og dine rettigheter HER.

Avhengig av svarene du gir, tar det mellom 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Tilby deg gjerne å hjelpe andre pårørende som ikke får til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Undersøkelsen er for øyeblikket stengt. Planlagt åpning for neste undersøkelse er: 
01.12.2024