Velkommen til

ivaretattlogo-new
Denne undersøkelsen er for deg som er pårørende til noen som mottar kommunale helse- og omsorgstjenester.
For å kunne svare må du være 18 år eller eldre. Det er frivillig å delta i undersøkelsen.

Du er i denne sammenheng pårørende dersom du er i familie med, eller i annen nær relasjon til, noen som du føler omsorg eller ansvar for,
og som har en eller flere kommunale helse- og omsorgstjenester. Den du er pårørende til, blir i undersøkelsen omtalt som «tjenestemottaker».

Hensikten med undersøkelsen er å undersøke hvordan pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene,
slik at kommunene kan bruke dette i sitt kvalitetsarbeid om pårørende.
I tillegg vil resultater fra undersøkelsen kunne benyttes til forskning om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på dette.

Kommuner og forskere får kun tilgang til anonyme resultater. Det vil si at det ikke er mulig å finne ut hva akkurat du har svart.
Dersom du har noe du ønsker å snakke med tjenesten om, må du derfor kontakte ansatte direkte.

I avslutning av undersøkelsen vil du få spørsmål om du samtykker til at dine svar kan brukes til kvalitetsarbeid i kommunene og til forskning. Du har mulighet til å trekke ditt samtykke innen én uke etter at du har svart. Les mer om ditt personvern og dine rettigheter her.

Avhengig av svarene du gir, vil det ta mellom 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen.

Tilby deg gjerne å hjelpe andre pårørende som ikke får til å gjennomføre undersøkelsen på egenhånd.

Undersøkelsen er for øyeblikket stengt. Planlagt åpning for neste undersøkelse er: 
01.12.2023