Informasjon om undersøkelsen

Pa%CC%8Ar%C3%B8rendeunders%C3%B8kelsen---timer
Pa%CC%8Ar%C3%B8rendeunders%C3%B8kelsen---timer
Tilbake til forsidenHva er IVARETATT? 

 • IVARETATT? er en pårørendeundersøkelse om hvordan pårørende opplever seg ivaretatt i de kommunale helse og omsorgstjenestene. 
 • Undersøkelsen gjennomføres årlig i perioden desember til mars. 
 • Det ønskes at du som pårørende svarer hvert år. Dette for å synliggjøre utvikling i kommuners pårørendearbeid.

 

Hvem kan svare på undersøkelsen?

 • Alle over 18 år som er pårørende til noen som mottar kommunale helse og omsorgstjenester kan svare på undersøkelsen.
 • Undersøkelsen er for både nærmeste pårørende og andre pårørende. Du kan være i familiær relasjon, og du kan også svare om du har en annen relasjon, for eksempel om du er en venn eller nabo. 

 

Hva skal resultatene fra undersøkelsen brukes til?

 • Kommunen du er pårørende i kan bruke resultater fra undersøkelsen til å få større innsikt i hvordan pårørende opplever seg ivaretatt, og ut fra det ha mulighet for å styrke sitt kvalitetsarbeid om pårørende.
 • Utviklingssentre i hvert fylke kan ved kommuners forespørsel om samarbeid, bistå i deres kvalitetsarbeid om pårørende. 
 • Utdannings- og forskningsinstitusjoner kan forske på resultater fra undersøkelsen og bringe fram kunnskap om pårørendeomsorg i norske kommuner, for å rette større fokus på det.
 • USHT Innlandet (Oppland) og Senter for omsorgsforskning, øst, utarbeider årlig nasjonal rapport om resultater fra undersøkelsen. Dette gir kunnskap med nasjonal nytteverdi for pågående og videre satsingsområder om ivaretakelse av pårørende.
 • Resultater fra undersøkelsen vil vises til i ulike rapporter, i forskningsartikler, masteroppgaver og i andre publikasjoner som kronikker, fagartikler og vitenskapelige artikler. 

 

Hvem er ansvarlig for undersøkelsen? 

 • Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester, Innlandet (Oppland), ved Gjøvik kommune er ansvarlig for undersøkelsen.
 • Destino AS behandler personopplysninger på vegne av Gjøvik kommune og alle som er med i undersøkelsen. 


Hva innebærer det for deg å delta? 

 • I undersøkelsen vil du få spørsmål om hvordan du som pårørende opplever å bli inkludert og ivaretatt av helse- og omsorgstjenestene i den kommunen tjenestemottaker bor i. 
 • Alle spørsmål er avkrysningsspørsmål. Det er ikke mulig å skrive utfyllende svar eller stille spørsmål. Dersom du har noe du ønsker å snakke med ansatte i tjenestene om, må du derfor kontakte dem direkte.
 • Det tar ca. 10-20 minutter å gjennomføre undersøkelsen, avhengig av svarene du gir.
 • Dine svar sendes ikke inn før du godkjenner dette på siste side av undersøkelsen. 
 • Dersom du angrer på din deltakelse, kan du trekke deg fra undersøkelsen innen en uke etter at du besvarte undersøkelsen. 


Personvern ivaretas, kun anonyme data kan hentes ut.

 • Dine opplysninger behandles konfidensielt og i samsvar med personvernregelverket. 
 • De som får tilgang til å hente ut resultater fra undersøkelsen har kun tilgang til anonyme data. Data fra enkeltpersoner er kombinert på en slik måte at det ikke er mulig å identifisere enkeltpersoner, hverken direkte eller indirekte.
 
Hvis du har spørsmål om selve spørreundersøkelsen, ønsker å trekke ditt samtykke eller benytte deg av andre rettigheter som du finner beskrevet i lenken nedenfor, kan du kontakte post@pårørendeundersøkelsen.no. 

 

En mer detaljert beskrivelse finner du HER