15.06.23

Rapport for pårørendeundersøkelsen IVARETATT? 2022 er klar!

Les om de nasjonale funnene og kommuners erfaringer med undersøkelsen.

IVARETATT? ble gjennomført for første gang i 2022. I rapporten kan du lese om de nasjonale funnene og se områder som særlig utpeker seg. Videre kan du lese om erfaringer fra kommuner som har benyttet undersøkelsen og hvordan de tenker å benytte resultatene i sitt kvalitetsarbeid om pårørende.

Rapporten er utarbeidet av USHT Innlandet (Oppland) og Senter for omsorgsforskning Øst, og du finner den her.
 
Tilbake
Aktuelt