Et nyttig verktøy for kommunene!

Få tilbakemelding fra kommunens egne pårørende

IVARETATT? er et verktøy til kvalitetsarbeid om pårørende. Undersøkelsen er laget med bakgrunn i Pårørendeveilederen og er i tråd med Pårørendestrategien.
 
Kommuner kan gis tilgang til å hente ut statistikk om hvordan pårørende i egen kommune opplever å bli ivaretatt i forhold til lovpålagte krav og sterke anbefalinger fra Helsedirektoratet.

Forutsatt tilstrekkelig antall besvarelser, er det også mulig å filtrere og hente ut data for ulike tjenesteområder. Statistikk kan i tillegg hentes ut for eget fylke og på nasjonalt nivå.  

Framdrift i eget pårørendearbeid

Resultater vil kunne synliggjøre områder med behov for tiltak, og områder kommunen lykkes med. Ved å hente ut årlige rapporter kan kommunen sammenligne funn og se om tiltak knyttet til pårørende fører fram. Uthenting av statistikk kan gjøres gjennom hele året for fullførte undersøkelser.
 

 

Kostnadsfri tilgang og bruk

Kommuner som ønsker å ta i bruk «IVARETATT?» kan ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no. Avtaleskjema må signeres av øverste leder i helse og omsorg. Denne gis tilgang til å hente ut statistikk. I tillegg kan tilgang gis en ekstra person som er knyttet til arbeid med undersøkelsen.
 
 

Tips om forankring, synliggjøring og markedsføring

For å få et godt antall besvarelser er dette viktig:


Markedsføringsmateriell

Under finner du markedsføringsmateriell for undersøkelsen. Filene kan fritt lastes ned og tas i bruk ved å klikke på bildene under. Plakater er også fine å trykke opp som flyers.


Dersom du har spørsmål, kan du ta kontakt ved å sende e-post til post@pårørendeundersøkelsen.no.
Skjermbilde%202023-10-05%20kl_%2012_44_59
Utskriftsvennlig plakat
Infoskjermplakat%20-%20sta%CC%8Aende
Plakat til inforskjerm
Infoskjermplakat%20-%20liggende
Plakat til infoskjerm
IVARETATT
Bilde til sosiale medier